e
e

ORGANIZERS
e

e

e

e

e

e

e

e

 Sekcja Onkologiczna
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
i Organizatorzy 27 Spotkania ESVP i ECVP
zapraszają na

Kliniczną Sesję Satelitarną
„OD ROZPOZNAWANIA DO LECZENIA”
 
Kraków 12. 09. 2009.

zorganizowaną przy 27 Kongresie
Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej (ESVP)
i Europejskiego Kolegium Patologów Weterynaryjnych (ECVP)
w dniu 12 września w Krakowie w godzinach 14.00-19.00

 

Każdy z paneli dyskusyjnych dotyczyć będzie innej
grupy chorób omówionych przez KLINICYSTĘ i PATOMORFOLOGA
przy WSPÓŁUDZIALE UCZESTNIKÓW sesji:

NOWOTWORY GRUCZOŁU SUTKOWEGO

dr hab. Wojciech Łopuszyński, Katedra Anatomii Patologicznej
dr hab. Marek Szczubiał Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

CHOROBY HISTIOCYTARNE

lek. wet. Anna Rozicka, Zakład Anatomii Patologicznej
lek. wet. Monika Chrząstowska, Zakład Diagnostyki Klinicznej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

CHŁONIAKI

dr Stanisław Dzimira, Katedra Anatomii Patologicznej,
Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej
dr Wojciech Hildebrand, Katedra Chorób Wewnętrznych
i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

GUZY Z KOMÓREK TUCZNYCH

dr Małgorzata Sobczak-Filipiak, Zakład Patomorfologii
dr Dariusz Jagielski, Zakład Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt

BOLĄCZKI MŁODEGO PATOMORFOLOGA... MIMO WSZYSTKO NIC ŚMIESZNEGO

dr Rafał Sapierzyński
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

 

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Koszt uczestnictwa - 250 zł obejmuje:

  • koszty uczestnictwa w sesjach sobotnich 27 Spotkania ESVP i ECVP (9.00 – 12.15),
  • materiałów kongresowych ESVP i ECVP,
  • materiałów Satelitarnej Sesji Onkologicznej,
  • lunchu (13.00 – 14.00),
  • spotkania towarzyskiego (19.00).

Program będzie realizowany w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Św. Łazarza 16.

Dalszą wymianę doświadczeń planujemy w trakcie spotkania towarzyskiego.

Zgłoszenia uczestnictwa i pytania prosimy kierować na adres: djagielski@poczta.onet.pl

OPŁATĘ ZA UCZESTNICTWO W SESJI 250,00 PLN
PROSZĘ PRZESŁAĆ NA PONIŻSZE KONTO
LUB WNIEŚĆ DO RECEPCJI ZJAZDU
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA NA ADRES djagielski@poczta.onet.pl

Nazwa i adres posiadacza konta:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-717 Olsztyn

Nazwa banku:

BANK PEKAO S.A. I O/OLSZTYN

Adres banku:

 ul. Dąbrowszczaków 11, 10-540 Olsztyn

Numer konta:

PL 03 1240 5598 1111 0010 2275 7059

Adnotacja na przekazie:

202-0531-1101-ESVP – imię i nazwisko

Proszę nie obciążać beneficjenta kosztami przelewu.
Proszę przesłać potwierdzenie przelewu e-mailem: esvp@uwm.edu.pl
lub faksem: 089 523-32-52 do sekretariatu zjazdu.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę podać odpowiednie dane drogą elektroniczną (esvp@uwm.edu.pl) lub faksem (089 523-32-52).